Cassie Klos: A girl from outer space

Remember the name Cassie Klos because you will probably hear it more often in the next years. She is just 25 years old and she has already travel to the stars with her creativity. In two unique photographic projects shows the possibility of extraterrestrial life and how people will become inhabitants of planet Mars one day. A fine art photographer who came from outer space.

Είναι μόλις 25 χρονών αλλά έχει καταφέρει να αποκτήσει εμπειρίες που ο κάθε ένας από εμάς θα ήθελε να ζήσει. Μέχρι στιγμής με δύο δικά της project, δείχνει την πιθανότητα εξωγήινης ζωής και πώς οι άνθρωποι θα γίνουν κάτοικοι του πλανήτη Άρη μια ημέρα. Το μέλλον για την Cassie Klos προδιαγράφεται λαμπρό!

What describes you as a person and as an artist?

Motivated and obsessive, mostly. I find myself doing a lot of research before I dive into a subject, and once I latch onto an idea, I can’t let go. Not all artists work this way, but it works for me and how I imagine my photographs. This also permeates into my daily life, as I am meticulous and somewhat neurotic! 🙂

CKlos_01

Τί σε αντιπροσωπεύει ως άτομο και ως καλλιτέχνη?

Ειμαι δραστήρια και  επίμονη, ως επί το πλείστον. Πιάνω τον εαυτό μου να κάνει πολλή έρευνα πριν βουτήξει σε ένα θέμα, και αφού έχω κολλήσει πάνω σε μια ιδέα, δεν μπορώ να την αφήσω να μου φύγει. Δεν είναι όλοι οι καλλιτέχνες που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, αλλά δουλεύει για μένα και φαντάζομαι πως αυτό φαίνεται στις φωτογραφίες μου. Αυτό φαίνεται επίσης στην καθημερινή ζωή μου, καθώς είμαι σχολαστική και κάπως νευρωτική!

We met you through the project “Mars on Earth”. How did you end up to be the “eyes” of the research?

I was researching space exploration after I graduated college. I had stopped working on “The Abductees” for a while and decided I wanted to focus on something new. I like the idea of simulated environments and virtual reality, and Mars exploration technology hugely fascinates me. I stumbled across the Hawai’i Space Exploration Analog and Simulation project through research online, and found it really fascinating. From there, I started finding other Mars simulations, including the Mars Desert Research Station. At some point I thought, “There is definitely a project here,” and began contacting these places in order to photograph them. I think it is a remarkable idea to dedicate some of your “Earth life” to the better understand how us, as a species, can function on a different planet.

Σε γνωρίσαμε από τα πρότζεκτ -έργα σου “Ο Άρης στη Γη”. Πως κατέληξες να γίνεις τα “μάτια” αυτής της έρευνας?

Ερευνούσα την εξερεύνηση του διαστήματος αφότου αποφοίτησα από το κολέγιο. Είχα σταματήσει να εργάζομαι πάνω στο προτζεκτ με θέμα «Οι απαχθέντες» για λίγο και αποφάσισα ότι ήθελα να επικεντρωθώ σε κάτι νέο. Μου αρέσει η ιδέα του προσομοιωτή περιβαλλόντων και της εικονικής πραγματικότητας. Η τεχνολογία για την εξερεύνηση του Άρη με συναρπάζει εξαιρετικά. Έτυχε να δω τα προτζεκτ από την Εξερεύνηση του Διαστήματος της Χαβάης και το έργο «Προσομοίωση» κυρίως μέσω έρευνας στο διαδίκτυο, και διαπίστωσα ότι είναι πραγματικά συναρπαστικό. Από εκεί, βρήκα και άλλες προσομοιώσεις στον (ή του?) Άρη, συμπεριλαμβανομένου του Mars Desert Research Station. Σε κάποιο σημείο σκέφτηκα:«Υπάρχει σίγουρα ένα προτζεκτ εδώ». Έτσι άρχισε η επαφή μου με αυτά τα μέρη, προκειμένου να τα φωτογραφίσω. Νομίζω ότι είναι μια αξιόλογη ιδέα να αφιερώσει κάποιος λίγο χρόνο στην “Earth life” ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση  για το είδος μας, και πως μπορεί να λειτουργήσει σε ένα διαφορετικό πλανήτη.

Jessica and Andrew Olive's Wedding

Would you call it an art project or a science project?

It’s definitely an art project. I don’t have a science background, even though I may work towards a degree in a science field in the future. My background is specifically in fine art and social psychology. The photographs themselves are made with artistic intent.

Θα ονόμαζες το έργο, τέχνης ή επιστημονικό;

Είναι σίγουρα ένα πρότζεκτ περί τέχνης. Δεν έχω σπουδάσει επιστήμες, αν και σκέφτομαι ότι στο μέλλον μπορεί να κατευθύνω τις σπουδές μου σε ένα πιο επιστημονικό κλάδο. Έχω εμπειρία κυρίως στην τέχνη και στην κοινωνική ψυχολογία. Οι ίδιες οι φωτογραφίες έχουν γίνει με καλλιτεχνική πρόθεση.

What is the role of photographs in the project?

With our eventual departure to Mars and our expansion to multi-planetary existence, documentation (the photographs) of such endeavors is a crucial part of our historical reference of space sciences. My hope is that this project helps to close the extremely apparent divide between STEM sciences and the arts as well as inspire young people that collaboration among people with different creative ideas will heed in most beneficially.

CKlos_20

Ποιος είναι ο ρόλος των φωτογραφιών στο προτζεκτ;

Με την ενδεχόμενη αναχώρησή μας για τον Άρη και την επέκτασή μας σε μια εξωγήινη ύπαρξη, η τεκμηρίωση (οι φωτογραφίες) αυτών των προσπαθειών είναι ένα κρίσιμο μέρος της ιστορικής μας αναφοράς στις διαστημικές επιστήμες. Η ελπίδα μου είναι ότι το σχέδιο αυτό βοηθά να κλείσει το εξαιρετικά εμφανές χάσμα μεταξύ των STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) επιστημών και των τεχνών, καθώς και να εμπνεύσει τους νέους. Η συνεργασία μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές δημιουργικές ιδέες θα θεωρηθούν πιο ευεργετικές.

 Your project “The Abductees” and “Mars on Earth” shows that unknown space fascinates you. From where did you drain inspiration for this particular subject?

I grew up with a lot of science fiction through movies and television. My father is a huge Star Trek nerd, and he also had an interest in space and physics. We had a telescope that we’d occasionally pull into the backyard to look at stars and planets with. My favorite book is the Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, and my favorite field trip was always to the Christa McAuliffe Planetarium in my home-state of New Hampshire. I always loved to travel too, and my family went to Europe and Australia when I was young. I think my love for traveling and and my love for science fiction intertwined at some point and manifested itself into this yearning to travel to the cosmos and wanting to know more about the unknown.

Το προτζεκτ «Οι απαχθέντες» και το «Άρης στην Γη» δείχνει ότι το άγνωστο διάστημα σε συναρπάζει. Από που πήρες έμπνευση για το συγκεκριμένο θέμα;

Μεγάλωσα περιτριγυρισμένη από επιστημονική φαντασία. Κυρίως μέσα από ταινίες και την τηλεόραση. Ο πατέρας μου είναι σπασίκλας του Star Trek, και επίσης τον ενδιάφερε το διάστημα και η φυσική. Είχαμε ένα τηλεσκόπιο και το είχαμε βγάλει έξω στην αυλή για να βλέπουμε τα αστέρια και τους πλανήτες. Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι ο οδηγός Hitchhiker που μιλά για τον γαλαξία, και η αγαπημένη μου εκδρομή ήταν πάντα στο Christa McAuliffe, ένα πλανητάριο που βρίσκεται κοντά στο σπίτι μου, στην πολιτεία του New Hampshire. Πάντα μου άρεσε να ταξιδεύω. Η οικογένειά μου με πήγε στην Ευρώπη και την Αυστραλία, όταν ήμουν μικρή. Νομίζω ότι η αγάπη μου για τα ταξίδια και για την επιστημονική φαντασία διαπλέκονται σε κάποιο σημείο και εκδηλώνονται μέσα από την λαχτάρα μου να ταξιδέψω στο διάστημα και να μάθω περισσότερα για το άγνωστο.

strangelight

Except of the project “Mars on Earth”, is there currently anything else that you are dealing with?

I work at my alma-mater, the School of the Museum of Fine Arts, in Boston, Massachusetts as the media stockroom manager. I deal with all the equipment of the school, including all types of cameras, lighting kits, and film processing. Working there has really enriched my life as a mentor to photography students and artists in general. I enjoy the art school environment, as it is a bubble of creativity and innovation. The students really motivate me to be a better artist.

Εκτός από το έργο “Άρης στη Γη” με τι άλλο ασχολείσαι αυτή την περίοδο?

Δουλεύω στο παλίο μου κολέγιο, στη Σχολή του Μουσείου Καλών Τεχνών, στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης ως media stockroom manager. Έχω ασχοληθεί με όλο τον εξοπλισμό του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων όλων των τύπων καμερών, κιτ(σετ) φωτισμού και επεξεργασίας φιλμ. Δουλεύοντας εκεί πραγματικά έχει εμπλουτιστεί τη ζωή μου ως μέντορας για τους σπουδαστές φωτογραφίας και καλλιτέχνες γενικότερα. Μου αρέσει το περιβάλλον του σχολείου, δεδομένου ότι είναι μια φούσκα της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Οι μαθητές με κάνουν καλύτερο καλλιτέχνη.

betty_chevy

And what is your upcoming plans?

I’m headed back to “Mars”! I will be returning to the HI-SEAS (Hawai’i Space Exploration Analog and Simulation) this August to photograph the fourth and possibly final installment of the HI-SEAS program. I am also continuing my role as artist-in-residence at the Mars Desert Research Station for the 2016-2017 season, so I will be back on Crew 181! Other than that, I am researching grants and opportunities that allow me to document our ever-growing field of space exploration. I would love to visit the HERA program in Houston, Texas (a deep space simulation) and potentially the new “Moonwalk” Mars analog located in Spain. Like many artists, it’s a matter of time and resources to continue projects, so we shall see what the rest of 2016 and beyond holds in store!

Και ποια είναι τα επερχόμενα σχέδιά σου;

Πάω πίσω στον “Άρη”! Θα επιστρέψω στο HI-SEAS (Hawai’i Space Exploration Analog and Simulation) τον Αύγουστο για να φωτογραφίσω το τέταρτο και ενδεχομένως τελικό στάδιο του προγράμματος HI-SEAS. Θα συνεχίσω επίσης , τον ρόλο μου ως καλλιτέχνης-in-residence στο σταθμό Mars Desert Research Station για τη σεζόν 2016-2017, οπότε θα είμαι και πάλι στο πλήρωμα 181! Εκτός από αυτό, κοιτάζω για τυχόν επιχορηγήσεις και ευκαιρίες που θα μου επιτρέψουν να τεκμηριώσω την εξερεύνηση του διαστήματος. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ το πρόγραμμα HERA στο Χιούστον του Τέξας και, ενδεχομένως, το νέο αναλογικό “Moonwalk” Mars που βρίσκεται στην Ισπανία. Είναι θέμα χρόνου και επιχορηγήσεων για να συνεχιστούν τα έργα, έτσι θα δούμε τι μας επιφυλάσσει το υπόλοιπο του 2016.

 

Tagged with: